Theo một số báo cáo trong Trung tâm phản hồi của Microsoft, Windows 11 có một lỗi khó chịu gây ra mức sử dụng CPU cao không mong muốn. Mức sử dụng CPU tăng đột biến, làm chậm hệ thống, rõ ràng là do một quá trình được gọi là sihost.exe còn được gọi là Shell Infrastructure Host.

Đối với những người không biết, sihost.exe là một thành phần cốt lõi của Windows 11 hoặc bất kỳ phiên bản Windows nào. Nó được sử dụng để hỗ trợ menu Start, thanh tác vụ và các phần tử đồ họa quan trọng khác của hệ điều hành. Ví dụ, hiệu ứng trong suốt cũng được hỗ trợ bởi sihost.exe ở một mức độ nào đó.

Có thể có nhiều lý do cho việc sử dụng CPU cao do Máy chủ cơ sở hạ tầng Shell (sihost.exe) gây ra và một trong những lý do có thể là do Windows 11. Một lỗi trong Windows 11 rõ ràng là nguyên nhân gây ra lỗi CPU và nó cũng ảnh hưởng đến cài đặt sạch của hệ điều hành, với người dùng cho biết rằng việc truyền tệp đơn giản có thể làm tăng mức sử dụng CPU của Máy chủ Cơ sở hạ tầng Shell tăng đột biến.

Bản cài đặt Windows 11 sạch trên Lenovo ThinkPad-P72, đã cài đặt tất cả các bản cập nhật do Windows Update cung cấp. Máy chủ Cơ sở hạ tầng Shell (sihost.exe) khởi động và ở trên CPU 16% với tốc độ quạt cao, một trong những người dùng lưu ý.

Một người dùng khác nói thêm rằng việc sử dụng CPU cao là điều đáng chú ý khi họ ghi lại các bản ghi / nhật ký để phản hồi. Một lỗi đóng băng quá trình và gây ra các vấn đề hiệu suất nghiêm trọng vì nó ảnh hưởng đến các thành phần cốt lõi như menu Bắt đầu và thanh tác vụ.

Rất may, Windows 11 đã nhận được một bản cập nhật mới trong Windows Insider Program khắc phục sự cố khó chịu này gây ra mức sử dụng CPU cao.

Windows 11 KB5016700, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, trước khi phát hành đầy đủ cùng với Windows 11 22H2, giải quyết một lỗi gây ra mức sử dụng CPU cao. Như chúng tôi nhận thấy, điều này đã được đề cập trong ghi chú phát hành của KB5016700 và chúng tôi có thể xác nhận rằng bản vá đã khắc phục được sự cố sử dụng bộ xử lý tăng đột biến này.

Không có chi tiết nào được cung cấp và Microsoft không đề cập bất kỳ điều gì về nguyên nhân gốc rễ trong phát hành ghi chú.

Microsoft lưu ý rằng chúng tôi đã khắc phục sự cố trong một số trường hợp khiến sihost.exe sử dụng nhiều CPU.

Bảng thay đổi KB5016700

Một thay đổi lớn khác với bản cập nhật tích lũy KB5016700 là hỗ trợ Microsoft Defender nâng cao cho Endpoint cuối cùng đã đến. Microsoft cho biết bản cập nhật cải thiện khả năng của Windows Security trong việc xác định và đánh chặn ransomware cũng như các cuộc tấn công nâng cao.

Một lỗi khác đã được sửa trong đó các tính năng của chế độ máy tính bảng Windows có thể bị đóng băng trên một số thiết bị không có màn hình cảm ứng. Tương tự như vậy, một lỗi đã được vá khiến một số ứng dụng có các phần trống trong Task View.

Microsoft cũng đã khắc phục sự cố gây treo hoặc đóng băng Microsoft Edge khi bạn sử dụng chế độ IE.

Như đã đề cập, Windows 11 KB5016700 chỉ khả dụng cho người thử nghiệm và hầu hết các thay đổi này sẽ xuất hiện cùng với Windows 11 phiên bản 22H2 vào tháng 9 / tháng 10. Cần lưu ý rằng phiên bản 22H2 sẽ chỉ được cung cấp trên các máy được hỗ trợ và bạn đã có thể kiểm tra khả năng tương thích nâng cấp bằng cách duyệt qua mục đăng ký.